Företagspolicy

Ring din lokala bärgare

Vi bärgar alltid med miljön i åtanke!

Värderingar

Ramströms Bilbärgning har fyra grundläggande värderingar som genomsyrar hela verksamheten

Vi är ett Team

Vi har de nöjdaste kunderna

Vi tar rätt beslut

Vi ligger steget före

Företagspolicy

Vi ska utifrån kundens krav, uttalade eller underförstådda, och våra resurser och förutsättningar alltid arbeta för:

  • Att uppfylla överenskomna specifikationer och krav
  • Att upprätthålla och förstärka den kvalitetsmedvetenhet som kännetecknar vårt företag
  • Att minska miljöeffekterna från vår verksamhet
  • Att förebygga föroreningar och ohälsa i våra verksamhet
  • Att vårt agerande i trafiken upplevs som säker och tryggt av hela vår omgivning
  • Att verka för en god arbetsmiljö
  • Att följa aktuell lagstiftning, andra samhällskrav och överenskomna kund krav
  • Att arbeta för en ständig förbättring inom verksamhetssystemets områden

Grundläggande för vårt företag är att all personal ska vara drogfri under arbetstid. Upptäcks ett missbruksproblem hos en anställd ska handlingplanen omedelbart aktiveras.

Våra insatser ska styras av en sammanvägning av vad som är ekonomiskt rimligt, säkerhetsmässigt lämpligt, tekniskt möjligt och ekologist motiverat.

Verksamhetsorter

Västerås, Eskilstuna, Arboga, Kungsör, Strängnäs, Sala, Fagersta, Köping & Enköping.

I behov av bärgning på direkten?

Vi bärgar allt från personbilar, maskiner, bussar, tåg och flyg! Du hittar mer information här på vår hemsida, välkommen att kontakta oss!

Läs mer om bärgning

Inte i behov av bärgning nu direkt? Boka en transport här!

Vi transporterar maskiner, bilar och fordon över hela Sverige! Kontakta oss så bokar vi in transporten redan idag, läs mer här

Läs våra recensioner eller lämna ett omdöme - Vi värderar er upplevelse högt!