Miljöcertifikat

Ramströms Bilbärgning AB har ett kvalificerat miljö och kvalitets tänkande. Vi är kvalitetscertifierade ISO 9001 och miljöcertifierade ISO 14001. Vi har även certifikat för trafiksäkerhet och arbetsmiljö. Det innebär att vi hela tiden arbetar efter ett reglemente för hur kvalitets och miljöarbete ska bedrivas och utvecklas på företaget. Vår målsättning är att vinna stort förtroende hos såväl nya som gamla kunder.